Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

Nieuwe doelstelling CO2-footprint Coolmark 2022

Onze vorige doelstelling voor 2018 hadden we ruimschoots gehaald. Er is toen maar liefst 25% CO2-uitstoot gereduceerd ten opzichte van 2015 per fte: van 5,52 naar 4,13 ton CO2. Dit kwam met name door een overstap op groene stroom in 2017 en besparing op ons gasverbruik. Omdat we zeker nog meer mogelijkheden zien, onder andere in ons wagenpark en ons nieuwe pand, hebben we een nieuwe ambitieuze doelstelling neergezet: om nog 10% te gaan besparen ! (Zie ook onze pagina over de CO2 Prestatieladder voor de verschillende subdoelstellingen en ons Energiebeleid.)

Daarnaast zetten we actief in op verkopen van systemen met een verbeterde energie efficiëntie en toename in verkopen van systemen met natuurlijke koudemiddelen. Zo dragen we actief bij aan behalen van de doelen van het Nederlandse en Europese klimaatbeleid.

Resultaten eerste half jaar 2019

 CO2 emissie scope

De totale CO2-uitstoot het eerste half jaar van 2019 was 124,75 ton CO2. Het brandstofverbruik van het wagenpark heeft aan onze CO2 footprint de grootste bijdrage geleverd. Gasverbruik volgt hierna.

Er is reductie in de CO2-uitstoot bereikt van 4,6% in het eerste half jaar van 2019 (1,88 ton CO2/fte) ten opzichte van het eerste half jaar van 2018 (1,97 ton CO2/fte). Dit is een heel mooi resultaat, aangezien we verwachten over het totaal van 2019 2,5% te besparen ! Dit werd met name bereikt door een reductie op ons gasverbruik van 34,4% (in gewogen graaddagen). Het totale resultaat werd wel wat getemperd door een toename in brandstofverbruik door het leasewagenpark van 11,6%.

We gaan versterkt inzetten op het terugdringen van dit brandstofverbruik. Er zijn grote verschillen in CO2-uitstoot tussen leaseauto’s, zowel veroorzaakt door het type auto als rijgedrag. Daarom gaan we inzetten op verduurzamen van ons wagenpark en verkleinen van de CO2-uitstoot/km.

Maatregelen

Om onze doelstellingen te realiseren worden onder andere de volgende maatregelen genomen:

  • Focussen op het vergroten van inzicht in verbruik van leasewagens aan gebruikers in 2020
  • Stimuleren inzetten van leasewagens met een lagere CO2-uitstoot voor 2021
  • Bij aangaan van een huurcontract voor nieuwe huisvesting voor Coolmark, energiezuinigheid (minimaal label C) als voorwaarde stellen en/of aanvullende maatregelen nemen (zoals isolatie, mogelijk warmtepomp, LED-verlichting) in 2020
  • Nagaan welk type verlichting toegepast wordt in huidige pand Coolmark en bij vervanging LED of TL T5 toepassen in 2019 en 2020
  • Afspraken maken over minimale afstanden en reistijd voor vluchten vanaf 2019

Wat kun jij doen?

Wij vragen aan onze medewerkers ook een individuele bijdrage te leveren aan de reductie van de CO2-uitstoot:

  • Altijd de kilometerstand noteren bij het tanken, zodat we weten wat het werkelijk verbruik is van de auto’s uit ons leasewagenpark.
  • Tijdens het rijden kan er veel bijgedragen worden aan het reduceren van brandstofverbruik door bewust te rijden in een laag toerental en te anticiperen op het verkeer. Dit scheelt ook in de onderhoudskosten.
  • Licht uitdoen als de werkruimte verlaten wordt en er geen collega meer aanwezig is.

Dan wensen wij een ieder prettige feestdagen en een goed 2020 met goede gezondheid en nog meer besparing op CO2!Verberg boodschap