Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

Nieuw - Armaflex® Ultima van Armacell

Het eerste flexibele isolatiemateriaal met zeer lage rookdichtheid voor meer veiligheid in geval van brand.

Met de nieuwe Armaflex® Ultima presenteert Armacell een volledig nieuwe Armaflex® generatie. Het blauwe elastomeerschuim behaalt als eerste flexibele isolatiemateriaal brandklasse BL-s1, d0. Daarmee beschikt het isolatiemateriaal over een extreem lage rookdichtheid en levert het een wezenlijke bijdrage aan het veiligheidsniveau op het gebied van brandpreventie in gebouwen. In Nederland stelt het Bouwbesluit 2012 in afdeling 2.9 “Beperking van het ontwikkelen van brand en rook” eisen aan het brand- en rookgedrag van materialen en constructieonderdelen. Bovendien voldoet Armaflex® Ultima aan de eisen voor duurzaam bouwen, zoals bijvoorbeeld de criteria voor LEED-certificering (BREEAM). Deze kenmerken zich door een zeer efficiënt gebruik van middelen op het gebied van energie, water en materiaal en hebben zo min mogelijk negatieve effecten op de gezondheid en het milieu. Voor een veilige verwerking van het nieuwe materiaal heeft Armacell speciaal op Armaflex® Ultima afgestemde lijmen ontwikkeld, waaronder de RS850 lijm voor een schone, niet druppende verwerking.

De lage rookdichtheid is doorslaggevend voor de veiligheid van personen in geval van brand. Jaarlijks sterven er alleen al in Europa 6 tot 10.000 mensen aan de gevolgen van brand. Slechts enkelen daarvan sterven echter in de vlammen, de meerderheid (95% van de doden als gevolg van brand!) overlijdt aan de gevolgen van rookvergiftiging. In geval van brand is het voor ingesloten mensen van levensbelang dat ze de vluchtwegen snel kunnen vinden. Dit is alleen mogelijk bij geringe rookontwikkeling. In de nieuwe Europese brandclassificatie wordt dit feit erkend. Hierbij wordt voor de beoordeling van het brandgedrag van bouwstoffen niet alleen de brandbaarheid getest, maar ook de rookdichtheid en de zogeheten brandende druppels of deeltjes. Het nieuwe Armaflex® Ultima behaalt in de Europese brandtest de tot nu toe met flexibele isolatiematerialen nog nooit bereikte brandklasse BL-s1, d0 (slangen). Het isolatiemateriaal verspreidt in geval van brand slechts een minimale hoeveelheid rook en levert zo een belangrijke bijdrage aan de veiligheid van personen in gebouwen.

Lesley DijksmanTel: 0180 - 751 348Verberg boodschap