Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

Hoe inspelen op informatieplicht energiebesparing?

Dit zegt de wetgeving Energiebesparing:

Wanneer een instelling jaarlijks vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas verbruikt, dan moet men energiebesparende maatregelen nemen met een terugverdientijd korter dan 5 jaar. Dit is de energiebesparingsplicht.

In 2019 is hier de informatieplicht bijgekomen. Dit betekent dat u uiterlijk 1 juli as voor iedere inrichting moet rapporteren welke energiebesparende maatregelen u genomen heeft. Dit doet u in eLoket op de website van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland.

Wat valt onder de informatieplicht?

Het werkgebied van de Koel- en Klimaattechniek (koelen, verwarmen en ventileren) beslaat het grootste deel van de voorgeschreven energiebesparingsmaatregelen. De besparingsmaatregelen zijn verdeeld over 19 standaard sectoren, en staan op de Erkende Maatregelen Lijsten (EML) Let op! per sector hanteert de overheid soms totaal verschillende eisen aan installaties.

Tips van Coolmark om te voldoen aan Informatieplicht Energiebesparing 2019

Onze tips:

De tijd begint te dringen daarom presenteren wij u - in samenwerking met Ingenieursbureau Sprakling Projects de volgende actielijst.

1. Duurzaam Beheer & Onderhoud (DBO) - VERPLICHT

Beperk energieverspilling, door:

 • Nog niet geïsoleerde ruimten, kanalen en leidingen te isoleren en deuren goed af te dichten.
 • Pompen, verlichting en ventilatoren alleen op vraag te sturen en waar mogelijk terug te toeren. Dit kan eenvoudig met sensoren, tijdklokken en toerenregeling.
 • Onderdelen, zoals condensors, schoon te houden en filters tijdig te vervangen.
 • Instellingen te controleren en energiegebruik te monitoren.
 • Koeltemperaturen zo hoog mogelijk in te stellen en verwarming zo laag mogelijk.
 • Weersafhankelijk de condensatiedruk van de koeling te regelen.
 • Tijd- of automatisch gestuurde ontdooiing met ontdooitijd te beëindigen
 • Anticondensfolie bij koelmeubelen toe te passen

2. Vervang direct de volgende verouderde technieken; - VERPLICHT

 • Vervang thermostatisch expansieventielen door elektronische ventielen.
 • Vervang IE2 Elektromotoren - of ouder - door IE3 bij ventilatoren en door IE4 bij pompen en compressoren
 • Dagafdekking op nagenoeg alle koelmeubels toe te passen

3. Pas bij onderhoud/nieuwbouw de volgende vernieuwende technieken toe- ONDERHOUD

 • Verhoog temperatuurverschil bij condensors naar 10K.
 • Kies voor energiezuinige condensorventilatoren (20W/kW).
 • Gebruik energiezuinige koelventilatoren (30W/kW) en vriesventilatoren (40W/kW).
 • Vergroot warmtewisselaars in productieprocessen om zuiniger te werken.
 • Zet restwarmte uit productieprocessen in om mee op te warmen.

4. Pas alternatieve technieken toe om onnodige kosten te voorkomen - SLIM

 • Pas warmteterugwinning van koelinstallaties toe als alternatief voor CV ketels. Dit voorkomt veel eisen welke verplicht zijn voor verwarming met HR ketels.
 • Kies warmtepompen als alternatief voor CV- of stoomketels.
 • Gebruik Vrije koeling Adiabatische/PCM koeling voor server ruimten en kantoren.

Verplichte energiestudie

Energieverbruikers die meer dan 200.000 kWh stroom of 75.000 m3 aardgas per jaar verbruiken kunnen door de overheid verplicht gesteld worden om een energieonderzoek te laten uitvoeren. Compleet met energiebesparende maatregelen, een investeringsbegroting, en planning.

Situatie Koeltechnische branche

Volgens de laatste officiële inventarisatie uit 2001 stonden er in de Nederlandse industrie 597.000 koelinstallaties, 264.000 vriesinstallaties en 537.000 airco’s. Sindsdien zijn er veel installaties bijgebouwd. De lijst met Erkende maatregelen is per 1 april 2019 verplicht gesteld en op 1 juli moeten waarschijnlijk meer dan 100.000 bedrijven deze gegevens aangeleverd hebben!

In deze korte tijd is het voor de koeltechnisch installateur onmogelijk alle in onderhoud zijnde installaties te controleren of deze voldoen aan de eisen van de Erkende Maatregelenlijst Energiebesparing!

Wat kan de koeltechnisch installateur op korte termijn doen?

DBO ("Duurzaam Beheer & Onderhoud") toepassen!

Bij regulier onderhoud kan de koeltechnisch installateur invulling geven aan “Duurzaam Beheer en Onderhoud -DBO”. Dit betekent dat naast de controle op technische werking van de koeling ook gecontroleerd wordt of de instellingen goed staan, sensoren nog werken en eventueel de afstelling nog zuiniger kan. Door bevindingen en aanpassingen te rapporteren wordt voldaan aan de DBO-eis.

Verouderde techniek vervangen bij onderhoud

Bij preventief onderhoud kan een energiezuinig alternatief aangeboden worden. Bij het verhelpen van storingen is dat lastig. Een koeling die uitvalt dient zo snel mogelijk weer opgestart te worden. Het is dan niet mogelijk alternatieven uit te werken. De installateur kan niet aansprakelijk gesteld worden dat bij zo’n vervanging er geen rekening gehouden is met de Erkende Maatregelenlijst.

Renovatieplan

Maatregelen zoals het vervangen van thermostatische expansieventielen; vergroten van condensors; vervangen van ventilatoren, etc. klinken op papier eenvoudig. In de praktijk betekent een dergelijke ingreep dat de koelinstallatie uit gebruik gaat. Soms voor een korte onderbreking, maar er zijn ook renovaties waarbij we over dagen praten.

De koelinstallateur kan een renovatieplan met begroting en tijdsplanning opstellen om de installatie aan te passen volgens de Erkende Maatregelenlijst. De resultante uit dit plan kan ingevoerd worden in de digitale omgeving van de Informatieplicht.

actielijks Informatieplicht Energiebesparing 2019

En wat doet de koeltechnische installateur beslist niet?

 • Digitaal invullen Informatieplicht Energiebesparing. Wanneer het invullen hiervan als te moeilijk wordt ervaren, dan zijn hier gespecialiseerde adviesbureaus voor.
 • Bedrijfsenergiestudies uitvoeren. Studies waarbij koeling weliswaar een belangrijk onderdeel vormt, maar ook andere aspecten komen kijken zoals verlichting, transport en verwarming.
 • Renovatie subsidies aanvragen. Diverse maatregelen komen nog in aanmerking voor de EIA-subsidie.

Meer Informatie:

Op de speciale website van RVO vindt u veel informatie over dit onderwerp, maar onze specialisten adviseren u ook graag hierover.Verberg boodschap