Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

Een ecologisch perspectief

In veel discussies over koudemiddelen komt hij terug. “Ik kies voor dit synthetische koudemiddel omdat het minder energie verbruikt dan een natuurlijk koudemiddel”.

Wanneer we deze discussie voeren met enkel de GWP waarde in gedachten dan zou deze redenering voor specifieke werkingscondities inderdaad in het voordeel van een HFK/HFO kunnen uitvallen. Maar wat als we deze koelinstallatie nu aandrijven met 100% groene elektriciteit afkomstig van een windmolen?

Belangrijk hierbij is natuurlijk om te bepalen waar specifiek naar wordt gekeken. Wanneer we in bovenstaande vraag een financiële focus voor de korte termijn hebben, dan zal een lager energieverbruik inderdaad in het voordeel van de HFK/HFO op grijze energie kunnen uitvallen. We verbruiken immers minder energie en de verbruikte grijze energie is op dit moment ook nog eens goedkoper dan groene energie van een windmolen. Maar blijft dit in de toekomst ook zo? Kijken we naar ecologische aspecten of de invloed op het milieu zoals vaak genoemd, dan wordt de discussie anders. Een koelinstallatie met een natuurlijk koudemiddel aangedreven door groene elektriciteit heeft immers een broeikaseffect van ‘0’. Maar ook de ecologische schade van het koudemiddel is ‘0’. Het natuurlijke koudemiddel maakt immers onderdeel uit van de natuurlijke kringloop en wordt hierin probleemloos opgenomen.

Vergelijken we dit met dezelfde koelinstallatie met een HFK/HFO als koudemiddel aangedreven door grijze stroom. Dan is de ‘broeikas’-invloed van energieverbruik en van het HFK koudemiddel duidelijk. Vanuit ecologisch oogpunt spelen met een synthetisch koudemiddel echter ook andere aspecten een rol. Een HFK/HFO maakt geen onderdeel uit van de natuurlijke kringloop. Dit betekent dat wanneer de moleculen van het koudemiddel uiteenvallen deze niet vanzelf worden opgenomen in de natuurlijke kringloop, maar een onbekend ander effect kunnen hebben op de natuur. Hierin is er ook geen onderscheid tussen een HFK en een HFO. Vanuit broeikas oogpunt is het verschil tussen een HFK en een HFO dat het uiteenvallen van het molecuul in de atmosfeer bij de tweede veel sneller plaatsvindt dan bij de eerste en daardoor een veel kortere invloed heeft op het broeikaseffect. Het blijft echter onbekend welke (misschien wel grote) invloed deze restproducten hebben op bijvoorbeeld onze gezondheid. Deze wijsheid komt echter altijd later zoals we met de vorige generaties koudemiddelen eerder hebben meegemaakt.

Een vergelijk op enkel energieverbruik is dus niet volledig. Hierdoor kunnen de verkeerde keuzes worden gemaakt. Want in essentie gaat deze discussie over de gezondheid van de planeet en onze kinderen. Coolmark kiest voor duurzame oplossingen die goed zijn voor people & planet. Onze recente keuze voor het inkopen van 100% groene elektriciteit afkomstig van Hollandse wind en onze oplossingen op basis van natuurlijke koudemiddelen dragen mede hieraan bij.

Arnout Filé Tel: 0180 – 751 3521Verberg boodschap