Account aanvragen Webshop?

Klanten van Coolmark kunnen ook 24/7 een bestelling plaatsen via de webshop. Als u zich nog niet geregistreerd heeft op deze site kunt u zich hier registreren. U heeft dan wel uw Debiteurennummer nodig!

Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

Algemene voorwaarden

Coolmark B.V. behoudt zich het recht voor om specificaties en/of prijzen zonder vooraankondiging te wijzigen.

Bij de samenstelling van de prijscatalogus en webcatalogus is de grootst mogelijke nauwkeurigheid in acht genomen voor een juiste vermelding van de artikelnummers, de omschrijvingen en de prijzen. Mochten desondanks toch nog onjuiste vermeldingen voorkomen, dan kunnen hieruit geen rechten ontleend worden.

De in deze prijscatalogus opgenomen producten behoren tot het standaard leveringsprogramma van Coolmark B.V.

Bij afwijking gelden de volgende regels:

1. Artikelen die buiten het standaard leveringsprogramma vallen dienen altijd schriftelijk besteld te worden;

2. Indien deze artikelen niet geleverd kunnen worden zal Coolmark B.V. u hiervan op de hoogte stellen;

3. Extra gemaakte kosten worden op de factuur doorberekend;

4. Speciaal bestelde artikelen kunnen slechts bij vooroverleg en bij hoge uitzondering retour genomen worden.

5. Alle in deze catalogus vermelde prijzen zijn in Euros exclusief BTW.

6. Leveringen zijn af magazijn Barendrecht of Houten, orders vanaf 250,00 netto franco huis Nederland.

7. Voor orders met een netto waarde beneden € 100,00 geldt een KOT (Kleine Order Toeslag) van € 15,00. Daarnaast geldt voor orders beneden de € 250,00 een VKT (VrachtKosten Toeslag) van € 18,00 voor DPD transport en € 29,00 voor De Rooy Transport & Logistiek.

8. Expresse- en koerierskosten worden extra doorberekend.

9. Het exacte levertijdstip bij expresse zendingen kan niet worden gegarandeerd.

10. Betalingen: netto binnen 30 dagen na factuurdatum. Bank: ABN-AMRO Ridderkerk, rek.nr. 50.48.67.962.

11. Nieuwe klanten: dienen hun eerste bestelling contant te voldoen, tenzij er schriftelijk afwijkende afspraken zijn gemaakt.

Op al onze aanbiedingen en leveringen zijn van toepassing de algemene voorwaarden van de Nederlandse vereniging van ondernemingen op het gebied van de koudetechniek en luchtbehandeling NVKL, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te s-Gravenhage d.d. 18 februari 2015, nr. 25/2015.

De algemene voorwaarden worden u op verzoek toegezonden.Verberg boodschap