Bezoek de nieuwe MHI website

Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

Privacybeleid 2018

Uw privacy in vogelvlucht

Coolmark B.V. hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy. Deze privacy kaart laat u in vogelvlucht zien hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan. Een uitgebreide beschrijving kunt u hier downloaden. Bij het opstellen van dit beleid hanteren wij de richtlijnen zoals gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming per 25 mei 2018.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

 • Contactgegevens
 • Financiële gegevens
 • Bedrijfsgegevens
 • Identificatie gegevens
 • Juridische gegevens
 • Relevante voorkeuren voor de verkoop van onze producten

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

 • Verkoopactiviteiten
 • Relatiebeheer
 • Marketingactiviteiten
 • Communicatie
 • Naleven wettelijke verplichtingen en registraties
 • Dienstverlening verbeteren
 • Voorkomen van fraude

Op welke gronden verwerken wij persoonsgegevens?

 • Ter uitvoering van een contract of opdracht
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • In het belang van derden of onze eigen organisatie

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

 • Zolang als toegestaan volgens de Nederlandse wet
 • Wanneer u ons verzoekt deze gegevens te verwijderen
 • Bij mogelijke juridische disputen; zo lang als nodig is

Wat zijn uw rechten?

 • Uw gegevens inzien
 • Uw gegevens laten wijzigen of aanpassen
 • Uw gegevens laten verwijderen
 • Een klacht indienen

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen en sluiten verwerkersovereenkomsten af om uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en veilig te behandelen in overeenstemming met onze interne procedures. Persoonlijke gegevens kunnen bewaard worden op papieren bestanden of op onze ICT systemen dan wel die van onze contractanten.

Coolmark Privacy Statement 2018

Dit beleid is voor het laatst bijgewerkt in juli 2018. We zullen dit privacy beleid van tijd tot tijd aanpassen om te voldoen aan organisatorische en wettelijke veranderingen. Wijzigingen worden van kracht zodra deze middels publicatie op onze website en via onze nieuwsbrieven zijn aangekondigd. Bekijk hier ons Privacy Beleid 2018 .

Heeft u een klacht?

Als u zich zorgen maakt over de waarborging en onze handelswijze met betrekking tot uw persoonlijke gegevens dan kunt u per e-mail aan ons kenbaar maken. Mocht onze reactie op uw klacht niet naar tevredenheid zijn dan bestaat er ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u vragen?

Wij vernemen graag uw mening over onze website en ons privacy beleid. Als u contact met ons wilt opnemen met vragen of opmerkingen, stuur dan s.v.p. een e-mailVerberg boodschap