Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

Garantie

Alle door ons geleverde producten worden volgens opgave van de leverancier gegarandeerd op materiaal en /of productiefouten. De garantie beperkt zich uitsluitend tot reparatie, vervanging of creditering van de aankoopprijs van het defecte product.

Artikelen ter garantiebeoordeling dienen franco te worden aangeleverd met een Coolmark retourorder (zie retourprocedure) en indien van toepassing met vermelding van gegevens over de installatie- en bedrijfsomstandigheden.

Op onderstaande productgroepen gelden de volgende garantietermijnen:

5 Jaar garantie op de apparatuur van Mitsubishi Heavy Industries!
3 Jaar garantie op de splitunits van Carrier!
1 Jaar garantie op de apparatuur van TripleAqua!

Voor alle in Nederland geleverde producten van Mitsubishi Heavy Industries geldt een garantietermijn van 5 jaar na levering, voor Carrier een garantietermijn van 3 jaar na levering en voor TripleAqua een garantietermijn van 1 jaar na levering. Binnen deze periode worden defecte onderdelen gratis omgeruild, indien aan onderstaande garantievoorwaarden is voldaan.

Garantievoorwaarden

Splitsystemen:

 • De apparatuur is geïnstalleerd volgens de Mitsubishi Heavy Industries voorschriften en RLK richtlijnen
 • Er is aantoonbaar periodiek onderhoud gepleegd door een F-Gas gecertificeerde monteur overeenkomstig de geldende richtlijnen.
 • Op verzoek van Coolmark moet de aankoopfactuur van de gehele installatie en serienummer(s) van de betreffende unit(s) schriftelijk overlegd kunnen worden.
 • De storingscode en de aard van de storing moet worden opgegeven.

KX-systemen:

 • Idem als splitsystemen met als extra voorwaarde:
 • Inbedrijfstelling door Coolmark met officieel certificaat van IBS door Coolmark waarmee kwaliteit gewaarborgd is.
 • Indien de inbedrijfstelling niet door Coolmark is uitgevoerd, geldt een garantietermijn van 3 jaar op de KX-systemen.

TripleAqua:

 • De apparatuur is geïnstalleerd en onderhouden volgens de geldende voorschriften en technische documentatie zoals; de Engineering manuals, Installation & maintenance manuals, Controls manuals en User guide van TripleAqua
 • Er is aantoonbaar periodiek onderhoud gepleegd aan de centrale warmtepomp, alle onafhankelijke lokale binnen-units en het watersysteem inclusief de waterkwaliteit.
 • De werkzaamheden zijn uitgevoerd door een gecertificeerde persoon overeenkomstig de geldende richtlijnen.
 • Op verzoek van Coolmark moet de aankoopfactuur van de gehele installatie en serienummer(s) van de betreffende unit(s) schriftelijk overlegd kunnen worden.
 • De storingscode en de aard van de storing moet worden opgegeven.
 • Inbedrijfstelling door Coolmark met officieel certificaat van IBS door Coolmark waarmee kwaliteit gewaarborgd is.

Uitsluitingen:

 • Er is geen sprake van garantie als het defect is ontstaan door externe omstandigheden zoals weersinvloeden, vandalisme of over/onderspanning.
 • Het defect is ontstaan door achterstallig onderhoud, ernstige vervuiling of plaatsing in een agressief milieu.
 • Het typeplaatje verwijderd of onleesbaar is.
 • Arbeidskosten en andere (externe) kosten en defecten welke het gevolg zijn van het defect raken van de apparatuur vallen niet onder deze garantievoorwaarden.

Afhandeling garantieaanvraag

Een garantieaanvraag kan alleen in behandeling worden genomen als u de factuurnummer(s) waaronder de installatie is geleverd inclusief serienummers kunt overleggen. Het defecte onderdeel dient binnen 2 weken na melding en voorzien van ons retourorder(nummer) te zijn toegestuurd aan onze afdeling After Sales. Een retourorder kunt u aanvragen bij onze verkoopafdeling op telefoonnummer 0180 - 751 360. Na binnenkomst van het defecte onderdeel wordt door ons vastgesteld of uw klacht onder onze garantieregeling valt en kan worden afgehandeld.

Transportschade

De verpakking en inhoud dienen altijd vóór ontvangsttekening gecontroleerd te worden. Eventuele beschadigingen dienen op de vrachtbrief door de ontvanger vermeld te worden. Transportclaims kunnen alleen in behandeling worden genomen, indien de schade door u binnen 48 uur wordt gemeld bij Coolmark en een kopie van de vrachtbrief is bijgevoegd, waarop de schade is aangetekend.

Alle overige voorwaarden conform de algemene leveringen, betalingen en garantievoorwaarden van Coolmark BV.Verberg boodschap