Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

CO2 Prestatieladder

Sinds 2011 is Coolmark BV gecertificeerd op de CO2-Prestatieladder!

Nieuwe doelstelling 2022

CO2-reductiedoelstelling Coolmark:

Coolmark stoot in 2022 ten opzichte van 2018 10% minder CO2 uit per fte.

Onze vorige doelstelling voor 2018 hadden we ruimschoots gehaald. Er is toen maar liefst 25% CO2-uitstoot gereduceerd ten opzichte van 2015 per fte: van 5,52 naar 4,13 ton CO2. Dit kwam met name door een overstap op groene stroom in 2017 en besparing op ons gasverbruik. Omdat we zeker nog meer mogelijkheden zien, onder andere in ons wagenpark en ons nieuwe pand, hebben we een nieuwe ambitieuze doelstelling neergezet: om nog 10% te gaan besparen!

Energiebeleid Coolmark

Coolmark heeft als beleid de uitstoot van CO2 in de branche en door de eigen werkzaamheden verminderen. Hiermee levert Coolmark een actieve bijdrage aan het klimaatbeleid van de Nederlandse overheid. Om dit te realiseren wordt onder andere ieder half jaar de CO2-footprint berekend en interne maatregelen ingezet conform de CO2 Prestatieladder 3.0. Daarnaast zetten we in op verkopen van systemen met een verbeterde energie efficiëntie en toename in verkopen van systemen met natuurlijke koudemiddelen.

Voor onze verschillende activiteiten worden de nieuwe doelstellingen:

  • Brandstof verbruik leasewagens: 10% reductie/gereden km in 2022 ten opzichte van 2018 (scope 1)
  • Het aandeel leasewagens dat rijdt op alternatieve brandstoffen (hybride) gaat van 11% naar minimaal 25% in 2022 (scope 1)
  • Gasverbruik: 10% reductie/fte per gewogen graaddagen in 2022 ten opzichte van 2018 (scope 1)
  • Zakelijk (vlieg)verkeer: 2% reductie/fte in CO2-uitstoot veroorzaakt door zakelijk gebruik van privé-auto’s en 2% door zakelijk vliegverkeer (scope 2)

Lees hier de volledige CO2 footprint rapporten 2018: het CO2-Managementplan en het CO2- Reductieplan.

Keten initiatieven

Coolmark is in juni 2013 participant geworden bij het Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen (ICDuBo). Het Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen is met 2.000m² het concrete kenniscentrum voor duurzaam bouwen en informeert partijen uit de bouw- en vastgoed over alle relevante, actuele duurzaamheidaspecten. Voor meer informatie zie: www.icdubo.nl. Coolmark is als participant actief deelnemer bij Meet & Greet bijeenkomsten en wordt betrokken bij duurzame coalities vanuit ICDuBo.

Coolmark is in 2015 ook partner geworden van Duurzaam Gebouwd. Duurzaam Gebouwd is het integrale platform voor de bouw- en vastgoedsector. De missie van platform Duurzaam Gebouwd is de samenwerking in de integrale bouw- en vastgoedsector een grote stap vooruit te helpen. Dit doet Duurzaam Gebouwd door drie concrete stappen: communiceren, verbinden en activeren. Coolmark heeft in 2018 presentaties verzorgd op Building Holland over warmtepompen in combinatie met de uitdagingen ten aanzien van koudemiddelen; en het duurzame systeem Q-ton.

Bij de certificering is Coolmark naar tevredenheid begeleid door De Duurzame Adviseurs. Zij hebben de berekeningen en rapportages van de CO2 footprints uitgevoerd (zie voor meer informatie over De Duurzame Adviseurs: https://deduurzameadviseurs.nl).

Voor meer informatie over de CO2 Prestatieladder verwijzen wij u naar onderstaande documenten van Coolmark of de algemene website: https://www.skao.nl

Documenten:

CO2-Managementplan Coolmark over 2018

CO2-Reductieplan Coolmark op basis van 2018

Voortgangsrapportage CO2 footprint Coolmark 2018 I

CO2 footprint Coolmark 2017

Voortgangsrapportage CO2 footprint Coolmark 2017 I

Groencertificaat Coolmark B.V. 2017

Certificaat CO2 prestatieladder

Verklaring CO2 prestatieladder verificatie

CO2 Footprint rapportage Coolmark 2016

Voortgangsrapportage CO2 footprint Coolmark 2016 I

CO2 Footprint rapportage Coolmark 2015

Coolmark deelname keteninitiatieven 5-6-2015

Voortgangsrapportage CO2 footprint Coolmark 2015 I

CO2 Footprint rapportage Coolmark 2014

Management review mei 2013

CO2 Footprint rapportage Coolmark 2013

CO2 Footprint rapportage Coolmark 2012

CO2 Management rapportage Coolmark 2011

Gedragscode NVKLVerberg boodschap