Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

Coolmark heeft zich gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder

Met trots kunnen wij u melden dat Coolmark door Lloyds Register Nederland is gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder!

Vergelijking CO2 footprint 2011 en 2012

In het kader van certificering op de CO2-Prestatieladder heeft Coolmark B.V. in 2011 haar CO2 footprint opgesteld waarvoor alle energiestromen in kaart zijn gebracht, inclusief de omvang van het energieverbruik. Dit jaar geldt als referentiejaar voor de reductiedoelstellingen die zijn opgesteld voor het jaar 2015. Uit het Management review mei 2013 blijkt dat Coolmark in 2012 al een reductie van -7,7% (26 ton CO2 uitstoot) heeft behaald t.o.v. 2011.

Keteninitiatieven

Coolmark is in juni 2013 participant geworden bij het Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen (ICDuBo). Het Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen is met 2.000m² het concrete kenniscentrum voor duurzaam bouwen en informeert partijen uit de bouw- en vastgoed over alle relevante, actuele duurzaamheidaspecten. Voor meer informatie zie: www.icdubo.nl.

Coolmark wordt als participant actief deelnemer bij Meet & Greet bijeenkomsten en wordt betrokken bij duurzame coalities vanuit ICDuBo. In 2014 heeft Coolmark de activiteiten bij ICDuBo uitgebreid en producten ter beschikking gesteld om kennis over duurzame klimaatsystemen te vergroten.

Bij deze certificering is Coolmark naar tevredenheid begeleid door Zienergie, zij hebben de berekeningen en rapportages van de CO2 footprints uitgevoerd. Voor meer informatie zie: www.zienergie.nl.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onderstaande documenten, of zie:Verberg boodschap